Des de la Junta de pares i mares de l’escola, conjuntament amb les Mestres i l’Ajuntament de Centelles, s’han modificat els Estatuts. Seguidament us adjuntem el document amb les noves modificacions.

Modificació estatuts E.B. 2016