Oferim la possibilitat d’escollir entre la jornada sencera i la mitja jornada per adaptar-nos a les necessitats de les famílies.

Jornada sencera 8:45  a 17:00
Mitja jornada 8:45  a 12:00 ( sense dinar)

8:45 a 13:00 (amb dinar o sense)