Quotes mensuals del curs 2019-2020.

(Les quotes per al curs 2020-2021 estan pendents d’aprovació)

Aportacions i millores per a l’escola bressol (mes d’agost) 160€

Jornada sencera 155,00€
Mitja jornada 140,00€
Dinar 98,00€
Berenar 26,00€
Hora extra matí 45,00€
Hora extra tarda 45,00€
Material didàctic 30,00€ trimestre
Preu diari (dies esporàdics)
Dinar 6,00€
Berenar 2,00€
Hora extra matí o tarda 5,00€