Les diferents propostes que els oferim pretenen que l’infant:
– Sigui cada vegada més autònom en tots els aspectes.
– Estableixi relacions positives i estables amb els companys i adults.
– Construeixi una imatge positiva d’ell mateix.
– Conegui el seu entorn físic i social.
– Expressi totes les seves descobertes, emocions i sentiments.

IMG_20170313_100945