Organitzem l’entrada de l’infant mitjançant unes rutines i hàbits que constitueixen l’eix vertebrador de la vida diària de l’infant a l’escola bressol.
Facilitem una informació regular i constant sobre l’evolució educativa de cada infant.